Põltsamaa tee ja Võhma ristmike ala ümberehitus

august - oktoober 2016

480 000€

Keskkonnaprojekt OÜ

Verston Ehitus OÜ

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Võhma ja Põltsamaa ristmike vahele jääb populaarne söögikoht, mille tõttu parkisid mõlemal pool teed sõidukid, sh raskeveokid. Söögikoha, bussipeatuse ja läheduses asuva Võhma linna tõttu ületab maanteed suhteliselt palju jalakäijaid ja jalgrattureid. Samuti soovib Võhma linn rajada linnast kuni ristmikuni kergliiklustee. Eesmärgiks oli Võimaldada jalakäijatele ohutumat teeületamist, korrastada sõidukite peatumist ja parkimist maantee ääres ning muuta liikluskorraldus sõidukitele loogilisemaks ja ohutumaks.

Riigitee 49 Imavere – Viljandi – Karksi-Nuia km 17,95-18,75

Ülevaade projektist


Põhiteel teostati tasandus- ja süvafreesimine, kaevati välja parklate ja laienduste alused. Ehitati muldkeha, dreenkiht ja killustikalused. Ehitati ohutussaared, paigaldati äärekivid ja kivisillutis.