Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus

18. september 2015

11. jaanuar 2017

8 410 000€

85%  -   7 140 000€

Skepast ja Puhkim OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

BRP Insenerid OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse suurendamine, liikluse läbilaskevõime suurendamine, liikluse sujuvuse tagamine, jalakäijate liikumise võimaluste parandamine.

Põhimaantee 11 (E265) Tallinna ringtee km 9,7-11,6

Liikluskorralduse muudatused

Ülevaade projektist


Ehituse käigus rajatakse 1,9 km 2+2 maanteed Tallinna ringteel ja viadukt üle ristuva Järveküla–Jüri maantee. Lõigu alguses on ette nähtud ajutine üleminek olemasolevalt 1+1 sõidurajaga maanteelt 2+2 sõidurajaga teele. Lõigu lõpus on Jüri jaotusringi rambid viidud kokku Kurna lõigu 2+2 teelõigu algusega.

Kuna Pildikülas paiknevad mitmed ülegabariidilisi vedusid teostavad ettevõtted, samuti ka ülegabariidilisi tooteid tootvad ettevõtted ning piki Tallinna ringteed veetakse sageli ülegabariidilisi veoseid, on Jüri liiklussõlme projekteerimisel arvestatud kuni 45 m pikkuse eriveoki läbimise võimalusega. Põrguvälja sõlmes on arvestatud, et üle 5,5 m kõrged veosed saavad liigelda piki rampe. Jüri jaotusringil olevate Tartu mnt viaduktide alt mitte läbimahtudes on võimalik ülegabariidilistel sõita üle rampide ja Tartu maantee.

Embedded thumbnail for Põrguvälja liiklussõlme ja Jüri jaotusringi ehitus