Postikõrtsi silla rekonstrueerimine

2. aprill 2018

1. oktoober 2018

166 589€

P.P. Projekt OÜ

AS Lihula Maaparandus

Skepast & Puhkim OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


15,9 m pikkuse silla sammaste remont ja uue tekiehituse rajamine.

Riigitee nr 20170 Märjamaa–Konuvere km 6

Ülevaade projektist


Rekonstrueerimine võeti ette, kuna silla gabariit ja kandevõime ei vasta tänapäevastele nõuetele. Teostatakse olemasolevate silla tekiehituse lammutamine. Silla sambad tugevdatakse ja rajatakse uus tekiehitus. Uue silla pikkus 15,9 m, sõidutee gabariidiks  8 meetrit.