Postitee taastusremont

1. november 2016

30. september 2017

1 800 000€

Skepast&Puhkim OÜ

AS GRK Infra

OÜ Esprii

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärk on katte taastamisega parandada liiklusohutust ja sõidumugavust

Kõrvalmaantee 18240 Puskaru – Väimela km 0,000-8,025 ja kõrvalmaantee 18115 Vooreküla – Puskaru km 0,000-6,730.

Liikluskorralduse muudatused

Projekti käigus esineb ajutisi liikluspiiranguid ja liikluskorralduse muudatusi, kasutatakse foore ja liikluse reguleerijaid. Tee sulgemisi planeeritud pole.

Ülevaade projektist


Projekti käigus teostatakse kahel teelõigul teekatte taastusremonti, kokku  14,755 km. Remondilõikude plaanilahendus lähtub olemasoleva tee asukohast ning pikiprofiil jälgib olemasolevat tee pikiprofiili.

Põhimaanteel freesitakse olemasolev amortiseerunud mustkate, teostatakse vajumite profiiliparandus killustikuga ning rajatakse freesimise käigus tekkinud freespuru baasil bituumenstabiliseeritud alus ning teostatakse katte ehitamine kahekordse pindamisega.

Tööde käigus vahetatakse mõned amortiseerunud põhiteetruubid, puhastatakse olemasolevad kraavid ning raadatakse teemaa.