Pühi-Makita lõigu projekteerimine

Eeldatav ehituse aeg 2020. aasta

Teedeprojekt OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Tugimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972 asuva Pühi-Makita lõigu sõidumugavuse ning liiklusohutuse taseme tõstmine ja tehniliselt vajaliku teemaa määramine.

Riigitee 46 Tatra-Otepää-Sangaste km 1,950-12,972

Ülevaade projektist


Peamised planeeritavad tööd:

  • Tee muldkeha ja katte remont
  • Teetruupide remont ja vahetus
  • Ristmike lahenduse ja liikluskorralduse ohutumaks muutmine
  • Vajadusel jalgteede projekteerimine
  • Ristmike valgustamine
  • Teelõigu liikluskorraldusvahendite uuendamine
  • Mahasõitude remont
  • Vajadusel bussipeatuse asukohtade muutmine

Projekteeritud tee jälgib olemasoleva tee plaanilahendust ja olulisi liikluskorralduslikke muudatusi planeeritud ei ole.