Puhja jalgtee ehitus

2. august 2017

2. detsember 2017

78 000€

10%  -   8 000€

SKEPAST&PUHKIM OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme jalakäijate liiklemise eraldamisega sõiduteest.

Kõrvalmaantee 22150 Elva-Puhja km 13,854-14,280

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal kehtib ajutine liikluskorraldus

Ülevaade projektist


Jalgtee võib mõtteliselt jagada viieks osaks: algusosa; pargi vahel asuv osa; staadioni kõrval asuv osa, poe parkla osa; ühendus bussipeatusega.

Pargi vahel asuvale jalgteele ehitatakse betoonkiviga katte. Jalgtee asfaltkatte laius on 2,5 m. Lõik lõpeb vasakpoolses „Puhja asula“ bussipeatuses, kuhu on ehitatakse nõuetekohane ooteplatvorm ning plats perspektiivsele ootepaviljonile