Puhja jalgtee ehitus

Kõrvalmaantee 22150 Elva-Puhja km 13,854-14,280

 

Ülevaade projektist

Jalgtee võib mõtteliselt jagada viieks osaks: algusosa; pargi vahel asuv osa; staadioni kõrval asuv osa, poe parkla osa; ühendus bussipeatusega.

Pargi vahel asuvale jalgteele ehitatakse betoonkiviga katte. Jalgtee asfaltkatte laius on 2,5 m. Lõik lõpeb vasakpoolses „Puhja asula“ bussipeatuses, kuhu on ehitatakse nõuetekohane ooteplatvorm ning plats perspektiivsele ootepaviljonile

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks