Pürksi teelõigu ja külgneva parkla ümberehitamine

Riigitee nr 16122 Nõmmküla–Aulepa–Österby km 15,8-15,9

 

Ülevaade projektist

Tööde käigus remonditakse osaliselt tee muldkeha, asendatakse teekate, uueks teekatteks on asfaltbetoonkate killustikalusel. Kogu töödega hõlmatud ala ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks