Puurmani liiklussõlme ehitus

7. november 2006

31. august 2008

8 012 820€

82%  -   6 570 512€

AS Teede Tehnokeskus

AS Merko Ehitus

AS Teede Tehnokeskus, AS Taalri Varahaldus, AS Telora-E

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Tartu mnt Puurmani lõigu liiklusohutuse parandamine koos Pedja jõe uue silla ehitusega.

Lisainfot projekti kohta leiab siit.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 147,6-149,4

Ülevaade projektist


Puurmani liiklussõlme rekonstrueerimise käigus remonditi olemasolev sild koos juurdepääsuteedega kohaliku liikluse tarbeks ja ehitati uus raudbetoonist 67 m pikkune kaarsild üle Pedja jõe, et likvideerida liiklusohtlik koht ja “pudelikael” Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteel. Lisaks ehitati 0,4 km kergliiklusteid, 3,9 km põrkepiiret, rajati välisvalgustus ja istutati hekk.

Maanteeamet ja AS Merko Ehitus sõlmisid 07. novembril 2006 ehituse töövõtulepingu E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Puurmani liiklussõlme ehituseks. Lepingu maksumus oli 125 miljonit krooni, millele lisandus käibemaks. Projekti toetas EL Ühtekuuluvusfond 82% ulatuses projekti maksumusest.

Puurmani sild sai Eesti Betooniühingu "Aasta Betoonehitis 2007" peaauhinna.