Rae küla jalg- ja jalgrattateed

5. aprill 2017

10. november 2017

7 kuud

53 298€

0%  -  

Teedeprojekt OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Töö eesmärk on rajada valgustatud jalg- ja jalgrattateede ning bussipeatuste põhiprojekt järgmistel lõikudel:

  • Raeküla tee km 0,0-2,0 äärde valgustatud jalg- ja jalgrattatee ning bussipeatuste lahendused;
  • Assaku ja Raeküla tee km 1,25 vaheline valgustatud jalgtee läbi kohaliku Graniidi tee, mis on ühendatud kohaliku Kivinuki teega;
  • Assaku km 0,0 kuni Raeküla tee äärde valgustatud jalgtee.
Riigitee nr 11334 Raeküla tee km 0,0-2,0

Liikluskorralduse muudatused

Ülevaade projektist


Töö eesmärk on koostada valgustatud jalg- ja jalgrattateede ning bussipeatuste põhiprojekt Rae vallas Rae külas.

 

Ehituse etapid

1. Uuringute aruanne – geodeesia ja geotehnilised uuringud ( lõigud I,II ja III) 2 kuud
2. Krundijaotuskava (lõigud I, II ja III) 3 kuud
3. Õhuliini ümbertõstmise projekt (lõik I ) 6 kuud
4. Jalgteede valgustuse projekt ( lõigud I, II ja III ) 6 kuud
5. Põhiprojekt ( lõigud I, II ja III) 6 kuud