Rahula–Saku teelõigu remont

Riigitee nr 11345 6,7-7,7

 

Ülevaade projektist

Olemasolev katend freesitakse, tee muldkeha alumised kihid asendatakse uue materjaliga, tehakse stabiliseerimistöid ja paigaldatakse kahekihiline asfaltkate.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks