Rahula–Saku teelõigu remont

25. juuni 2018

25. september 2018

328 000€

Teede Tehnokeskus

Tallinna Teede AS

P.P. Ehitusjärelevalve OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse ja sõidumugavuse taseme tõstmine. Tee kandevõime tõstmine, katte tasasuse parendamine ning katte laiuse suurendamine.

Riigitee nr 11345 6,7-7,7

Liikluskorralduse muudatused

Tee sulgemist planeeritud ei ole ja ehitustööd toimuvad pool-poolega meetodil. Tee-ehitustööde perioodil on kehtestatud täiendavad kiiruspiirangud.

Ülevaade projektist


Olemasolev katend freesitakse, tee muldkeha alumised kihid asendatakse uue materjaliga, tehakse stabiliseerimistöid ja paigaldatakse kahekihiline asfaltkate.