Raja tänava tunnel

1. mai 2017

30. juuni 2017

350 000€

Tinter-Projekt OÜ

AS TREF

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmine jalakäijate liikumine suunamisega sõiduteelt  tunnelisse.

Põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 184,11

Liikluskorralduse muudatused

Riigiteelt 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kogre teele liiklus suletakse. Tunneli ehituseks põhimaantee nr 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa suletakse 35 päevaks. Põhitee kõrvale ehitatakse ajutine (1+1) ümbersõit.

Ülevaade projektist


Ehitatakse raudbetoonist jalgtee tunnel, laiusgabariidiga 4,0 m ja kõrgusgabariidiga minimaalselt 3,0 m. Tunneli kohale ehitatakse 2,5 m laiune jalgratta- ja jalgtee maantee vasakus servas, mis on Raja tänava ja Haigla bussipeatuse kergliiklustee jätk. 
Parempoolse 3,5m laiuse kergliiklustee jätk ühendatakse sujuvalt Lõunakeskuse poolse juurdepääsutee haruga. Raja tänava ristmiku ühendus maanteega lahendatakse parempööretega T-ristmikuna. Tunneli juurdepääsude ehitus nihutab Raja tänava ristmiku ca 30m edasi. Seni on liiklemiseks kasutatud Kogre teed. Kogre tee riigitee  Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa poolses otsas suletakse.