Riisipere–Nurme km 0,00-2,80 rekonstrueerimine

1 300 000€

Reaalprojekt OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme parandamine, sõidumugavuse tõstmine, katendi ümberehitus seisukorra ja kandevõime parandamiseks. Kergliikluse eraldamine sõiduteest ja bussipeatuste rajamine. Jalgtee projekteeritakse kogu lõigu ulatuses kuni kalmistuni. 

Riigitee 11113 Assaku–Jüri km 3,7-4,9