Ristivälja-Käina teelõigu ja Käina aleviku riigiteede rekonstrueerimine

Kevad-sügis 2021

2 900 000€

Novarc Group AS

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on teelõikude liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks.

Riigiteed nr 81 Kärdla-Käina km 16,80-21,65 Ristivälja - Käina lõik ja nr 12135 Käina-Hüti km 0-0,47 Käina aleviku lõik (Mäe tn)

Liikluskorralduse muudatused

Väljaspool Käina alevikku ehitusaegseid ümbersõite ei ole eeldatavalt ette nähtud, üks sõidusuund on liiklejatele avatud, Käina alevikus kitsastes oludes võib ehitusaegseid ümbersõite ette tulla. Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud, ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Ülevaade projektist


Rekonstrueerimiste käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa. Remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave. Uueks teekatteks on kas ühe- või kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud või killustikalusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Käina alevikus täiendavalt ehitatakse ümber tänavavalgustus, jalgteed, rajatakse täiendavalt  sadevete kanalisatsioon.