Rõmeda-Haljala lõigu ehitus

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva

 

Ülevaade projektist

Kogu teelõik ehitatakse 2+2 sõidurajaga maanteeks. Kõik juurdepääsuteed suletakse.  Kogu piirkonna liiklus hakkab pääsema riigimaanteele nr 1 läbi ehitatava Aaspere eritasandilise liiklussõlme, olemasolevate- ja uute ehitatavate kogujateede. Lisaks rajatakse põhimaantee ületamiseks Sauste kergliiklustee tunnel ja Vanamõisa riste. Ehitatakse mõned müratõkkeseinad ja aiad.

Põhiprojektiga on võimalik tutvuda SIIN.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks