Rõmeda-Haljala lõigu ehitus

2019-2020

16 170 000€

Selektor Projekt OÜ

AS Merko Ehitus Eesti

OÜ Toomtsentrum

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde põhieesmärk on liiklusohutuse ja liikluse läbilaskvuse parandamine 2+2 sõidurajaga maantee väljaehitamisega.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva

Ülevaade projektist


Kogu teelõik ehitatakse 2+2 sõidurajaga maanteeks. Kõik juurdepääsuteed suletakse.  Kogu piirkonna liiklus hakkab pääsema riigimaanteele nr 1 läbi ehitatava Aaspere eritasandilise liiklussõlme, olemasolevate- ja uute ehitatavate kogujateede. Lisaks rajatakse põhimaantee ületamiseks Sauste kergliiklustee tunnel ja Vanamõisa riste. Ehitatakse mõned müratõkkeseinad ja aiad.

Põhiprojektiga on võimalik tutvuda SIIN.

Embedded thumbnail for Rõmeda-Haljala lõigu ehitus