Rosma-Soohara lõigu rekonstrueerimine

Tugimaantee 90 Põlva-Karisilla km 0,290-11,295

 

Ülevaade projektist

Peamised planeeritavad tööd:

  • tugimaantee nr 90 katendi rekonstrueerimine,
  • riigiteede/KOV teede/erateede ristmike ümberehitamine,
  • bussipeatuste ehitamine,
  • haljastuse rajamine,
  • kraavituse rajamine,
  • mullatööd,
  • aluste ja katete ehitus,
  • tehnovõrkude ümberehitamine,
  • vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamine.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks