Rõuge alevikus asuva ristmiku nähtavuse parandamine

20. juuni 2017

20. november 2017

18 000€

Roadplan OÜ

AS TREV-2 Grupp

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Neljaharulisel ristmikul likvideeritakse liiklusohtlik olukord, mis on tingitud ebapiisavast nähtavusest. Viitina ja Sänna suunalt lähenevatele sõidukitele ja reguleerimata ülekäigurajal jalakäijatele on hetkel nähtavus piiratud. 

Kõrvalmaantee 25249 Sänna–Rõuge km 7,97-8,1

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal korraldatakse liiklus töötsoonis ajutiste liiklusmärkidega.

Ülevaade projektist


Likvideeritakse nähtavust varjav hekk ja võrkaed ning paigaldatakse Uus tänava ristmikule pollarid, et vältida sõidukite sattumist jalgteele.