Saara-Venevere lõigu rekonstrueerimine

mai 2018 - august 2019

5 500 000€

Landverk OÜ ja Roadplan OÜ

AS TREV-2 Grupp

Teede Tehnokeskus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustöödega parandatakse tee kandevõimet, sõidumugavust ja tõstetakse liiklusohutust. Samuti teostatakse Viru silla kapitaalremont või ümberehitus. 

Tugimaantee 21 Rakvere–Luige km 28,95-44,50

Ülevaade projektist


Olemasoleva kitsa tee muldkeha rekonstrueeritakse, asfaltkatte laius projekteeritakse 7,5 m laiuseks. Lahendatakse sadevete ärajuhtimine. Liiklusohutuse parandamiseks õgvendatakse maantee kurve, ehitatakse ümber ristmikke, parandatakse külgnähtavust metsa ja võsa likvideerimisega. Jalakäijate liikumise ohutust parandatakse kõnniteedega Muuga ja Paasvere piirkonnas.