Säre ristmiku ümberehitus

6. august 2018

9. oktoober 2018

195 000€

OÜ Keskkonnaprojekt

YIT Infra Eesti AS

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Antsla–Sänna ristmikul likvideeritakse tee pikiprofiilist tingitud liiklusohtlik olukord. Halva nähtavuse tõttu on ristmikul pöörete sooritamine ohtlik ja talvistes tingimustes on Linnamäe–Säre teelt järsu kalde tõttu raskendatud Antsla–Sänna teele pöörde sooritamine. 

Kõrvalmaantee nr 25248 Antsla–Sänna km 4,8

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajal korraldatakse liiklus töötsoonis ajutiste liiklusmärkidega.

Ülevaade projektist


Antsla–Sänna teel muudetakse tee pikiprofiili ja teed langetatakse kõige kõrgemas kohas kuni 1,3 meetrit. Antsla–Sänna teel rajatakse 160 m ulatuses ja Linnamäe–Säre teel 100 m ulatuses dreenkiht ja paigaldatakse killustikalus ning seejärel rajatakse kate 2,5-kordse pindamisega.