Seljaküla–Keedika lõigu rekonstrueerimine

21. mai 2018

21. november 2018

3 100 000€

Selektor Projekt OÜ

Nordecon AS

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on teelõigu liiklusohutuse taseme tõstmine, teekatte ümberehitus kandevõime tõstmiseks ning seisukorra parandamiseks. Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse ebatasane teekate ja rajatakse uus katendikonstruktsioon ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Riigitee nr 17 Keila – Haapsalu km 44,5–54,8

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusaegseid ümbersõite pole ette nähtud, üks sõidusuund on liiklejatele avatud. Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud, ajutine liikluskorraldus on planeeritud ajutiste fooride ja reguleerijate kasutamisega.

Ülevaade projektist


Rekonstrueerimiste käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa, remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave, asendatakse amortiseerunud teetruubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.