Seljaküla–Keedika lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 17 Keila – Haapsalu km 44,5–54,8

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueerimiste käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks puid ja võsa, remonditakse osaliselt tee muldkeha, kaevatakse ja puhastatakse teekraave, asendatakse amortiseerunud teetruubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks