Suure-Jaani – Olustvere teelõigu rekonstrueerimine

30. september 2019

30. märts 2020

2019

Skepast & Puhkim OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Projekti eesmärgiks on maanteelõigu kandevõime tõstmine, liiklusohutuse parandamine ja sõidumugavuse suurendamine. Asendiplaaniliselt järgib maantee olemasolevat trassi. Asfaltkatte laiuseks on planeeritud valdavalt 7 m, Olustvere küla vahel 6,5 m ning viimasel kilomeetril allee vahel 4 m laiune. Olustvere küla vahele on planeeritud kergliiklustee põhitee kõrvale. Ristumine tugimaanteega nr 57 on lahendatud ringristmikuna. Projektiga on ette nähtud kõikide mahasõitude ja ristmike asfalteerimine.

Riigitee 24116 Suure-Jaani-Olustvere km 0,8– 6

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritav teelõik asub Põhja-Sakala vallas Viljandi maakonnas ja algab Suure-Jaani linnas, läbib Kõidama küla, Kärevere küla ning lõppeb Olustvere alevikus. Lõigu pikkuseks on 5,3 km.

Ohutuse parandamiseks rekonstrueeritaval teelõigul on kavandatud lisaks järgmised tööd:

  • riigiteede 24116 ja 57 neljaharulise ristmiku asendamine ringristmikuga;
  • ristmike ja mahasõitude ristumisnurga korrigeerimine;
  • liiklussaarte rajamine;
  • täiendavate kergliiklustee lõikude ja teeületuskohtade rajamine;
  • täiendava teevalgustuse rajamine.

Ühendamaks juba varasemalt rajatud kergliiklusteid ehitatakse lõigus km 4,2– 5,1 sõiduteest vasakule uus kergliiklustee. Ristumisel raudteega rajatakse eraldi kergliiklustee ületuskoht.  

Liiklusohutuse tõstmiseks ja liikluse rahustamiseks rajatakse teelõigule kaks künnist, milledest esimene Kõidama külas kahe bussipeatuse vahelisele lõigule ning teine Olustvere küla Suure-Jaani poolsel sissesõidul.