Suurupi tee ja kergliiklustee ehitamine

9. mai 2017

11. september 2017

1 706 000€

OÜ Roadplan

Viaston Infra OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Dreenkihi ja killustikaluse ehitus, uue asfaltkatte paigaldamine tee kandevõime ja tasasuse parandamiseks. Kergliiklustee ehitamine liiklusohutuse suurendamiseks.

Riigitee nr 11392 km 0-4,705, km 0-2.945 ja km 3,784-4,705

Liikluskorralduse muudatused

Ehitusperioodil koostatakse ajutine liikluskorralduse projekt erinevate tööprotsesside teostamiseks. Lisandub kergliiklustee, mis suurendab liiklusohutust.

Ülevaade projektist


Projektis on ette nähtud lammutada vana asfaldikate ja välja ehitada dreenkiht ja killustikalus ning paigaldada uus asfaldikate. Rajatakse uued autobussitaskud, paigaldatakse uued liiklusmärgid ja liikluskorraldusvahendid.