Tähetorni ristmiku ümberehitus

Riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 11,3

 

Ülevaade projektist

Projektis on ette nähtud lammutada vana asfaldikate, teostada veeviimarite remont, välja ehitada dreenkiht ja killustikalus ning paigaldada uus asfaldikate.. Paigaldatakse foorisüsteem, uued liiklusmärgid ja liikluskorraldusvahendid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks