Tähetorni ristmiku ümberehitus

14. juuli 2016

31. mai 2017

1 542 000€

OÜ Keskkonnaprojekt

AS Nordecon

OÜ Esprii

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Ristmikule paigaldatakse uus asfaltkate tee kandevõime ja tasasuse suurendamiseks. Ehitatakse valgusfoorisüsteem ja uued sõidurajad ristmiku läbilaskevõime suurendamiseks. Liiklusohutuse suurendamiseks ehitatakse tänavavalgustus ja paigaldatakse piire. Teostatakse truubi remont loodusliku veesüsteemi parandamiseks.

Riigitee nr 8 Tallinn–Paldiski km 11,3

Liikluskorralduse muudatused

Valmivad lisasõidurajad ning liiklust reguleerib foorisüsteem, mis parandavad ristmiku läbilaskevõimet ja tõstavad üldist liiklusohutust remonditavas lõigus.

Ülevaade projektist


Projektis on ette nähtud lammutada vana asfaldikate, teostada veeviimarite remont, välja ehitada dreenkiht ja killustikalus ning paigaldada uus asfaldikate.. Paigaldatakse foorisüsteem, uued liiklusmärgid ja liikluskorraldusvahendid.