Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus

22. august 2016

7. august 2017

7 050 000€

85%  -   5 992 500€

Selektor Projekt OÜ

GRK Infra AS

Telora-E AS – omanikujärelevalve, Reaalprojekt OÜ – hüdrogeoloogiline seire

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Lahendada põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva km 184,22 asuv samatasandiline  ristumine Sillamäe sadama raudteega eritasandiliselt. Sillamäe sadamasse sõidab 8 rongi kooseisu ööpäevas ning välja tuleb sama kogus. Sulgemise kestvus on u 3-4 minutit ühe läbimise kohta. See teeb tänase seisuga umbes 48-64 minuti ulatuses liiklustakistusi ööpäevas.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn–Narva km 183,2 - 185,2

Liikluskorralduse muudatused

Arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Rumjantsevi tänava jalakäijate tunneli ehitus on lahendatud kohapealse ümberpõikega. Kui raudteeristmiku ehitusega jõutakse nii kaugele, et väljakaevetsoon jõuab Vaivara maanteele piisavalt lähedale, siis Vaivara maantee suletakse ning sõidukite liiklus suunatakse Sillamäe–Viivikonna maanteele. See toimub eeldatavalt novembris ning Vaivara maantee avatakse liiklusele, kui ristmik on valmis. Jalakäijate ligipääs aiandusühistutele püütakse igal ajahetkel tagada, kuid arvestada tuleb, et jalakäijad suunatakse ohtlikust ehitustehnikast võimalikult kaugele.

Ülevaade projektist


Maantee ehitatakse ümber selliselt, et autoliiklus hakkab raudteeviadukti alt läbi sõitma. Visuaalselt on see lahendatud selliselt, et maantee on kanalis. Selline lahendus tingib selle, et tuleb ümber ehitada ka olemasolevad ühendused Vaivara maantee ning Tolstoi ja Tööstuse tänavatega. Seetõttu ehitatakse ka kaks viadukti autodele. Uus maantee tuleb olemasoleva kõrvale, seega põhiliste ehitustööde ajal maanteeliiklust tõenäoliselt oluliselt ei segata.

Lisaks rajatakse jalakäijate tunnel Rumjantsevi tn ristmikule ülekäigu raja asemele.

Embedded thumbnail for Tallinn–Narva ja Sillamäe sadama raudtee kahetasandilise ristmiku ehituse ja Sillamäe linna lõigu ümberehitus