Tallinn-Narva maantee km 208 ristmiku projekteerimine

Riigitee 1 Tallinn–Narva km 208

 

Ülevaade projektist

Liiklusohutuse tagamiseks on projekteerimisega on ettenähtud järgmised lahendused ja tööd:

  • Ristmiku laiendamine, aeglustusrada on viidud põhiteest eemale.
  • Liikluse kanaliseerimine liiklussaartega ja ohutud teeületuskohad põhiteel.
  • Ristuvatele teedele rajatakse liiklussaared.
  • Pöörded on eraldatud kummipostidega.
  • Vasakpoolne bussipeatus on viidud teisele poole ristmikku (Tallinna poole).
  • Bussipeatused on ühendatud jalgteega, mis on kokku viidud olemasoleva jalgteega.
  • Kõrvalmaantee pöörderaadius muudetud väiksemaks.
  • Välisvalgustuse rajamine.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks