Tallinn – Pärnu – Ikla teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 120,3-122,8

 

Ülevaade projektist

Olemasolev 1+1 ristlõikega teelõik ehitatakse ümber 2+1 ristlõikega teeks. Tallinna suunal rajatakse uus õgvendatud maanteelõik ning Sauga jõe ületuskohta rajatakse uus  Nurmeveski sild. Pärnu suund  jääb ka edaspidi kulgema mööda olemasolevat trassi. Lisaks  ehitatakse välja Nurme ristmik koos kaasaegse valgustusega, korrastatakse vete äravoolusüsteemid ning  ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks