Tallinn – Pärnu – Ikla teelõigu ja uue Nurmeveski silla ehitus ning olemasoleva Nurme silla remont

oktoober 2016 - detsember 2017

5 207 234€

85%  -   4 426 149€

Skepast & Puhkim OÜ

Nurme Teedeehitus OÜ

AS Taalri Varahaldus

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Teostavate tööde eesmärk on sõidumugavuse parandamine ja liiklusohutuse tõstmine. Olemasolev 1+1 ristlõikega teelõik ehitatakse ümber 2+1 ristlõikega teeks, mis parandab kõigi liiklejate sõidutingimusi ja tõstab liiklusohutuse taset.

Tallinna suunal rajatakse uus õgvendatud maanteelõik Sauga jõe ületuskohas (sh uus Nurmeveski sild), Pärnu suund  jääb ka edaspidi kulgema mööda olemasolevat trassi. Tööde käigus tõstetakse katendi kandevõimet, ehitatakse välja Nurme ristmik, korrastatakse vete äravoolusüsteemid ning kaasajastatakse valgustus Nurme ristmikul ning  ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni.

Põhimaantee 4 (E67) Tallinn – Pärnu – Ikla km 120,3-122,8

Liikluskorralduse muudatused

2016. aastal ja 2017. aasta esimeses pooles on tööde teostamiseks vaja kehtestada ajutisi liikluspiiranguid, kuid need on lühiajalised ja kehtestatakse ainult tööde teostamise ajaks. Töövõtja peab kogu ehitusperioodi vältel tagama kogu ehituslõigul vähemalt 1+1 liikluse välja arvatud järgmised erandid ehitustööde ajal: - olemasoleva katendi freesimisel; - aluse stabiliseerimisel; - uue asfaltkatendi ehitamisel. Üleval väljatoodud tööde puhul kasutatakse liikluse reguleerimisel reguleerijaid. Liikluse olemasoleval Nurme sillal võib töövõtja sulgeda tingimusel, et on tagatud vähemalt 1+1 liikluse uuel Nurmeveski sillal.

Ülevaade projektist


Olemasolev 1+1 ristlõikega teelõik ehitatakse ümber 2+1 ristlõikega teeks. Tallinna suunal rajatakse uus õgvendatud maanteelõik ning Sauga jõe ületuskohta rajatakse uus  Nurmeveski sild. Pärnu suund  jääb ka edaspidi kulgema mööda olemasolevat trassi. Lisaks  ehitatakse välja Nurme ristmik koos kaasaegse valgustusega, korrastatakse vete äravoolusüsteemid ning  ehitatakse välja jalg- ja jalgrattatee Jänesselja ringist Nurme ristmikuni.