Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitus

27. juuli 2019

29. jaanuar 2020

6 kuud

2 812 300€

Reaalprojekt OÜ

Aktsiaselts TREF Nord

Lindvill OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Olemasolev liikluskeskkond on liiklejaid häiriv: jalakäijatel on tipptundidel sõidutee ületamine raskendatud ning suure liiklussageduse tõttu on tipptundidel raskendatud ka sõidukite pealesõit maanteele ja vasakpöörete sooritamine maanteelt. Olemasolevad ristmikud ei ole piisava läbilaskevõimega.

Projekti eesmärgiks on lõigu liiklusohutuse parandamine ja läbilaskvuse suurendamine maanteelõigu ehitusega neljarajaliseks koos lõigule jäävate ristmike ümberehituse ja liikluskorralduse muudatustega.

Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1

Liikluskorralduse muudatused

19.09.2019 peale lõunat tõstetakse liiklus uuele niidile ning 20.09.19 alustatakse freesimisega paremal niidil.

Ülevaade projektist


Projekteeritav maanteelõik jääb terves ulatuses olemasolevale trassile. Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ehitatakse ümber neljarealiseks ning ristumisele Vana-Rannamõisa teega on kavandatud turboringristmik. Teelõigu pikkus on 1622m 2+2 sõidurada.

Ehitatav teelõik on kogu ulatuses eraldatud sõidusuundadega, kus parempoolne Tallinn-Rannamõisa sõidusuund järgib olemasolevat trassi. Rannamõisa-Tallinn sõidusuuna trass on projekteeritud oleva tee kõrvale uuele muldele. Vana-Rannamõisa tee ja Rannamõisa tee t-kujuline ristmik suletakse praeguses asukohas. Selle asemele on projekteeritud Rannamõisa teele ringristmik ligikaudu 200m Tallinna suunas.

Vasakul pool Rannamõisa teed kulgev olemasolev jalgratta- ja jalgtee õgvendatakse likvideeritava tankla asukohas. Olemasolevale jalgrattateele rajatatakse uued ühendused projekteeritud bussipeatuste ja teeületuskohtadega. Paremale poole Rannamõisa teed on projekteeritud uued jalgtee lõigud projekteeritud bussipeatustest teeületuskohtadeni. Vastavalt Rannamõisa tee detailplaneeringule on uued jalgteed projekteeritud mõlemale poole rajatavat Vana-Rannamõisa lõiku.

Lisaks rekonstrueeritakse tehnovõrke - objekti raames ehitab Tallinna Vesi AS Künka tee 1 ja Toomapere tänav T1 vahelise reoveekanalisatsiooni survetorustiku ning Aurorae OÜ Künka tee 1 ja Toomapere tänav T1 vahelise veetorustiku.