Tallinn–Rannamõisa–Kloogaranna km 2,6-4,1 lõigu ehitus

Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 2,6-4,1

 

Ülevaade projektist

Projekteeritav maanteelõik jääb terves ulatuses olemasolevale trassile. Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna maantee ehitatakse ümber neljarealiseks ning ristumisele Vana-Rannamõisa teega on kavandatud turboringristmik. Teelõigu pikkus on 1622m 2+2 sõidurada.

Ehitatav teelõik on kogu ulatuses eraldatud sõidusuundadega, kus parempoolne Tallinn-Rannamõisa sõidusuund järgib olemasolevat trassi. Rannamõisa-Tallinn sõidusuuna trass on projekteeritud oleva tee kõrvale uuele muldele. Vana-Rannamõisa tee ja Rannamõisa tee t-kujuline ristmik suletakse praeguses asukohas. Selle asemele on projekteeritud Rannamõisa teele ringristmik ligikaudu 200m Tallinna suunas.

Vasakul pool Rannamõisa teed kulgev olemasolev jalgratta- ja jalgtee õgvendatakse likvideeritava tankla asukohas. Olemasolevale jalgrattateele rajatatakse uued ühendused projekteeritud bussipeatuste ja teeületuskohtadega. Paremale poole Rannamõisa teed on projekteeritud uued jalgtee lõigud projekteeritud bussipeatustest teeületuskohtadeni. Vastavalt Rannamõisa tee detailplaneeringule on uued jalgteed projekteeritud mõlemale poole rajatavat Vana-Rannamõisa lõiku.

Lisaks rekonstrueeritakse tehnovõrke - objekti raames ehitab Tallinna Vesi AS Künka tee 1 ja Toomapere tänav T1 vahelise reoveekanalisatsiooni survetorustiku ning Aurorae OÜ Künka tee 1 ja Toomapere tänav T1 vahelise veetorustiku.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks