Tallinn-Rapla-Türi km 17,6 – 21,0

28. aprill 2017

30. november 2017

35 340€

SWECO Projekt AS

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Tallinn-Rapla-Türi km 17,6 – 21,0 liiklusohutuse taseme tõstmine. Aasta keskmine ööpäevane liiklussagedus 2015. aastal oli antud lõigus 6945 a/ööpäevas, sh. raskeliiklust 6%. 2000 – 2015 toimunud õnnetustes oli 1 hukkunu 1 ja 21 vigastatud liiklejat. 1/3 õnnetustest toimus kokkupõrkel vastutuleva sõidukiga.

Tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 17,6 – 21,0

Liikluskorralduse muudatused

Projektiga nähakse ette 1+1 keskpiirdelahendusega tugimaantee projekteerimist eesmärgiga hoida ära raskeid õnnetusi (kokkupõrkeid vastassuunal).

Ülevaade projektist


Projektiga kavandatakse 1+1 keskpiirdelahendusega tugimaantee nr 15 Tallinn-Rapla-Türi km 17,6 – 21,0 projekteerimist. 

Mõlemas sõidusuunas kavandatakse lõigule ka SOS taskud hädapeatumiseks.

Projekteerimise etapid

  • Uurimistööd (geodeetilised uuringud, geotehnilised uurimistööd) – september 2017
  • Keskkonnaalased tööd (keskkonnamõju eelhinnang) – september 2017
  • KM 17,6 – 21,0 lõigu projekt – september 2017
  • Projekteerimistingimuste menetlus ja avalikustamine – oktoober 2017
  • KM 17,6 – 21,0 põhiprojekti vormistamine – november 2017