Tallinna ringtee Kanama–Keila 2+2 teelõigu ehitus

Riigitee nr. 11 Tallinna ringtee (Kanama-Valingu) km 30.100 - 37.800

 

Ülevaade projektist

4,6-kilomeetrine lõik ehitatakse 2+2 sõidurajaga maanteeks, et suurendada liiklusohutust, maantee läbilaskvust ja parandada sõidumugavust.

Tööde käigus:

  • rekonstrueeritakse Kanama eritasandiline liiklussõlm, ehitatakse ümber Kanama viadukti rambid,
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo, Saue–Aila ja Vanamõisa eritasandilised liiklussõlmed,
  • olemasolev Valingu viadukt lammutatakse ja kõrvale ehitatakse uus Valingu viadukt üle Keila–Tallinna raudtee,
  • ehitatakse kolm jalgratta- ja jalgtee tunnelit,
  • ehitatakse Saue–Jõgisoo autotunnel, kaks ringristmikku, ühendusteid ning jalgratta- ja jalgteid,
  • paigaldatakse muutuvteabega liiklusmärgid.

Kanama–Valingu teelõik Tallinna ringteel (km 29,6–34,2) on osa rahvusvahelisest põhimaanteest, mis kuulub üle-euroopalisse transpordivõrgustikku TEN-T. Projekti eesmärk on luua ohutum ja sujuvam liiklemine kõikidele projektitegevuste käigus rekonstrueeritavaid rajatisi kasutavatele transpordivahenditele ja jalakäijatele parendades sellega üleriigilisi ja rahvusvahelisi ühendusi TEN-T võrgustikus.

Projekti kogumaksumus on 22 362 221,50 eurot (km-ta), millest 85% rahastab Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond. Saue Vallavalitsuse finantseeritav osa on 227 000 eurot (km-ta). Lõigu ehitus kestab 20 kuud. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks