Tartu- Tiksoja äärde jalgratta- ja jalgtee ehitus

24. oktoober 2016

24. oktoober 2017

1 680 000€

Novarc Group AS

TREF AS

Esprii OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmine jalakäijate ja jalgratturite eraldamine sõiduteest.

Tugimaantee 40 Tartu-Tiksoja km 3,52-4,62

Ülevaade projektist


Tugimaantee nr 40 Tartu - Tiksoja km 3,52-4,62 äärde jalgratta- ja jalgtee ehituse põhilised tööd on järgnevad:

 

Tartu linnas asuval lõigul km 3,52-4,052 (Rahastaja Tartu Linnavalitsus)

  • Jalgtee ühendus Tartu linna ja Vorbuse küla vahele
  • Teeületuskoha rajamine
  • Sademevete äravoolu tagamine projekteeritavalt alalt kraavidesse

 

Tähtvere vallas asuval lõigul km 4,052-4,62 (Rahastaja Maanteeamet riigieelarvest)

  • Jalgtee ühendus Tartu linnaga
  • Liiklussaarega teeületuskoha rajamine jalakäijatele
  • Bussipeatuste asetuse parandamine ja jalgtee ühenduste tagamine bussipeatuste vahele
  • Sademevete äravoolu tagamine projekteeritavalt alalt kraavidesse