Tartu- Tiksoja äärde jalgratta- ja jalgtee ehitus

Tugimaantee 40 Tartu-Tiksoja km 3,52-4,62

 

Ülevaade projektist

Tugimaantee nr 40 Tartu - Tiksoja km 3,52-4,62 äärde jalgratta- ja jalgtee ehituse põhilised tööd on järgnevad:

 

Tartu linnas asuval lõigul km 3,52-4,052 (Rahastaja Tartu Linnavalitsus)

  • Jalgtee ühendus Tartu linna ja Vorbuse küla vahele
  • Teeületuskoha rajamine
  • Sademevete äravoolu tagamine projekteeritavalt alalt kraavidesse

 

Tähtvere vallas asuval lõigul km 4,052-4,62 (Rahastaja Maanteeamet riigieelarvest)

  • Jalgtee ühendus Tartu linnaga
  • Liiklussaarega teeületuskoha rajamine jalakäijatele
  • Bussipeatuste asetuse parandamine ja jalgtee ühenduste tagamine bussipeatuste vahele
  • Sademevete äravoolu tagamine projekteeritavalt alalt kraavidesse
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks