Tatra-Kambja lõigu ümberehituse II etapp

1. aprill 2017

30. september 2017

753 000€

Toner-Projekt OÜ ja Skepast&Puhkim OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

Esprii OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärk on Tatra-Kambja lõigul liiklusohutuse taseme tõstmine, nähtavuse ja sõidumugavuse parandamine. 

Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 200,15- 201,100

Liikluskorralduse muudatused

Asula vahelisel alal tõstetakse objekti valmides osaliselt piirkiirust kuni 70km/h ja paigaldatakse uued liiklusmärgid. Ehitusperioodil ümbersõite kavandatud ei ole ja kõik tööd toimuvad liikluse all. Vajadusel paigaldatakse foorid.

Ülevaade projektist


Tee ehitustööde käigus muudetakse Kambja aleviku vaheline teelõik ohutumaks, katend tasafreesitakse ja teostatakse profiiliparandused.
Ehitatakse jalg- ja jalgrattateed, ühel mulde serval oleva jalg- ja jalgrattatee alla rajatakse  sademevee kanal. Põhimaantee serva paigaldatakse umbes 150 meetrisel lõigul sõidutee äärekivid ja restkaevud koos ühendustorustikega. Kogu lõigul paigaldatakse veel umbes  1000 m põrkepiirdeid,  ehitatakse  umbes 800 m jalgteid, ohutussaari ja remonditakse bussiootepaviljonid.  

 

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 198,025 – 201,1 ümberehitus koos ristuvate teede ristmikega realiseerimine toimub etapiliselt neljas etapis.