Tatra-Kambja lõigu ümberehituse II etapp

Põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 200,15- 201,100

 

Ülevaade projektist

Tee ehitustööde käigus muudetakse Kambja aleviku vaheline teelõik ohutumaks, katend tasafreesitakse ja teostatakse profiiliparandused.
Ehitatakse jalg- ja jalgrattateed, ühel mulde serval oleva jalg- ja jalgrattatee alla rajatakse  sademevee kanal. Põhimaantee serva paigaldatakse umbes 150 meetrisel lõigul sõidutee äärekivid ja restkaevud koos ühendustorustikega. Kogu lõigul paigaldatakse veel umbes  1000 m põrkepiirdeid,  ehitatakse  umbes 800 m jalgteid, ohutussaari ja remonditakse bussiootepaviljonid.  

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks