Timmkanali silla remonditööd

14. mai 2018

15. oktoober 2018

170 500€

Stricto Project OÜ

Concrete Highway OÜ

AS Taalri Varahaldus

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Põhilisemad tööd Timmkanali silla remondil on uue pealisehituse rajamine olemasolevatele sammastele ja olemasolevate sammaste remont. Samuti uuendatakse sõidutee katet sillal ja pealesõitudel ning paigaldatakse nõuetele vastavad piirded. Peale remonti saab sõiduosa gabariit remonditud sillal olema 8,75 m.

Riigimaantee 19331 Rannametsa-Ikla km 0,4

Liikluskorralduse muudatused

Viis kuud kestvate tööde jooksul suletakse pool silda tavaliiklejatele ja ühistranspordile. Liiklus toimub eelissuunaõigusega avatud sillapoolel.