Torma–Võtikvere tee rekonstrueerimine

17. aprill 2017

7. september 2017

2 385 000€

OÜ Tinter-Projekt

AS TREV-2 Grupp

Toomtsentrum OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärk on teekatte seisukorra (sh kandevõime ja tasasus), sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamine.

Tugimaantee 36 Jõgeva–Mustvee km 25,7-33,7

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette ei nähta, arvestada tuleb liikluspiirangutega töötsoonis. Tööd teostatakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore.

Ülevaade projektist


Eesmärkide saavutamiseks ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate, mille tulemusel paraneb katte tasasus ja kandevõime. Kate ehitatakse 7-7,5 m laiusest 8 m laiuseks. Liiklusohutuse parandamiseks pikendatakse möödasõidu keelualasid, lisatakse põrkepiirdeid, Kõnnu bussipeatusesse ehitatakse  liiklussaar ja eraldatud jalgteelõik.

Remondilõik algab Torma aleviku piiriga ja lõppeb Luige sillaga. Põhiteele ehitatakse uus, kahekihiline asfaltbetoonkate, kaevatakse uued külgkraavid ja vahetatakse truubid.