Tsiiruli–Missokülä teelõigu rekonstrueerimine

Põhimaantee 7 Riia–Pihkva km 195,5–205,8 ja 207,8–209,2

 

Ülevaade projektist

Rekonstrueeritakse väljaspool Misso alevikku kaks põhitee lõiku, kokku 11,6 kilomeetrit. Ehituse käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks võsa, remonditakse tee muldkeha, ehitatakse uus dreenkiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, remonditakse vanad ja ehitatakse uued truubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks