Tsiiruli–Missokülä teelõigu rekonstrueerimine

16. aprill 2018

19. september 2018

5 100 000€

Toner-Projekt OÜ

Nordecon AS

Taalri Varahaldus AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse ebatasane teekate ja põlevkivituhaga stabiliseeritud alus ning rajatakse uus katendikonstruktsioon.

Põhimaantee 7 Riia–Pihkva km 195,5–205,8 ja 207,8–209,2

Liikluskorralduse muudatused

Ehituse ajaks kehtestatakse liikluspiirangud.

Ülevaade projektist


Rekonstrueeritakse väljaspool Misso alevikku kaks põhitee lõiku, kokku 11,6 kilomeetrit. Ehituse käigus eemaldatakse külgnähtavuse parandamiseks võsa, remonditakse tee muldkeha, ehitatakse uus dreenkiht, kaevatakse ja puhastatakse kraavid, remonditakse vanad ja ehitatakse uued truubid. Uueks teekatteks on kahekihiline asfaltbetoonkate kompleksstabiliseeritud alusel. Kogu lõigu ulatuses paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.