Tuudi–Ridase lõigu rekonstrueerimine

15. aprill 2019

15. november 2019

2 990 000€

Landverk OÜ

TREV-2 Grupp AS

Sweco EST OÜ

Ehitamisel

Ehitustööde eesmärgid


Rekonstrueerimise eesmärk on teelõigu liiklusohutuse taseme parandamine ning sõidumugavuse tõstmine. Sõidumugavuse ja tee kandevõime parandamiseks likvideeritakse ebatasane teekate ja rajatakse uued katendikonstruktsioonid ning paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 50,1-56,3

Liikluskorralduse muudatused

Objektil on kehtestatud üldine ehitusaegne kiiruspiirang 70 km/h. Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Töötsoonides on kiiruspiirang 50 km/h või 30 km/h. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kõigi tööde teostamisel ja tööde vaheaegadel, kus pole tagatud vähemalt 1+1 sõiduraja olemasolu, kasutatakse liiklusreguleerijaid. Väljaspool praamide liikumise aega (öösiti), võib kasutada foorjuhtimist. Liikluskorralduse korraldamisel arvestatakse võimalike Saaremaa praamiliiklusest tulenevate eripäradega liikluses (Saaremaa suursündmused), samuti reede ja pühapäeva pealelõunal püüame tagada 1+1 sõiduradadega sõidetavuse. Kuna riigiteel nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare on 2019.a suvel lisaks rekonstrueerimistöödele kavandatud lühiajaliselt ka pindamistöid, palume liiklejail oma sõitude planeerimisel varuda lisaaega. Infot töödest ja nende teostamisest saab Maanteeameti kodulehelt ja rakendusest Tark Tee.

Ülevaade projektist


Põhiprojekt valmib 2019. aasta jaanuaris. Rekonstrueeritav tee jääb olemasoleva tee muldkehale ning sellele on projekteeritud 3,5 m laiused sõidurajad. Asfaltkatte laius jääb samaks olemasolevaga – 9 m. Teelõigule ehitatakse kompleksstabiliseeritud alusele uus kahekihiline asfaltbetoonist kate.