Tuudi–Ridase lõigu rekonstrueerimine

Riigitee nr 10 Risti–Virtsu–Kuivastu–Kuressaare km 50,1-56,3

 

Ülevaade projektist

Eesmärgiks oli teelõigu amortiseerunud katte vastavusse viimine liiklussagedusega ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Rekonstrueeritud tee jäi olemasoleva tee muldkehale. Tööde käigus kaevati uued külgkraavid ja vahetati truubid, rajati uus kompleksstabiliseeritud alusel olev 9 m laiune kahekihiline asfaltbetoonkate. Ehitati ohutumaks riigiteede ristmikud Ridasel ja Karusel. Rekonstrueeriti bussipeatused ja olemasolevad mahasõidud, vahetati liikluskorraldusvahendid ja paigaldati ohtlikematele lõikudele põrkepiirded.

Tööd teostati tempokalt ja graafiku järgi. Töövõtja poolne meeskond oli heal tasemel, objektist ja teostatavatest töödest oli pidevalt ülevaade olemas ning tööde planeerimine oli läbimõeldud. Asfaltbetooni objektiveol kasutati soojendusega kaste ja laotamisel eelsöötjat. Eelnev teelõik oli väga amortiseerunud, lõpptulemusena valminud uus teelõik on ohutum, mugavam ja tasane. AS Teede Tehnokeskuse poolt teostatud 2019. aasta katte tasasuse mõõtmiste põhjal võitis teelõik IRI näitaja ehk pinnakatte tasasuse indeksiga 0,58 "Tasaseim tee 2019" tiitli.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks