Vaida - Aruvalla teelõigu ehitus

14. mai 2007

15. september 2008

34 012 820€

81%  -   27 628 205€

Toner-Projekt OÜ

Aspi AS, Talter AS, Teede REV-2 AS ja Tref AS

Ramboll Eesti AS ja Ramboll Finland OY

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Projekti peamine eesmärk oli liiklusohutuse ja teekeskkonna parandamine antud teelõigul. Selleks ehitati ümber vasak sõidusuund ning ehitati Vaida ja Aruvalla eritasapinnalised liiklussõlmed. Kohaliku liikluse peateelt eraldamiseks remonditi/ehitati 12,7 kilomeetri ulatuses kõrvalteid, mis toimivad kogujateedena. Jalakäijate ja jalgratturite tarbeks ehitati 4,8 kilomeetri ulatuse kergliiklusteid ja 124 meetri pikkune puidust jalakäijate sild üle Tallinn-Tartu maantee. Liiklusmüra leevendamiseks rajati 2,4 kilomeetri ulatuses müravall koos seinaga.

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 20,0 – 26,8