Vaida - Aruvalla teelõigu ehitus

Põhimaantee 2 (E263) Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa km 20,0 – 26,8

 

Ülevaade projektist

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks