Vaimastvere–Koluvere lõigu rekonstrueerimine

18. aprill 2017

17. oktoober 2017

3 270 000€

Teedeprojekt OÜ

Lemminkäinen Eesti AS

Sweco EST OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Lõigu amortiseerunud katte rekonstrueerimine teekatte seisukorra, sõidumugavuse ja liiklusohutuse parandamiseks. Teelõik on kogu ulatuses ebatasane ning sügavate roobastega, teekatte servad ära vajunud.

Tugimaantee 39 Tartu–Jõgeva–Aravete lõik km 55,2-66,76

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis ning ajal mil tee on veel asfalteerimata. Tööd tuleb teostada selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore.

Ülevaade projektist


Põhiteele ehitatakse uus kahekihiline asfaltbetoonkate. Kaevatakse külgkraave, ehitatakse truupe. Lõiguti ehitatakse kõnniteid. Vägeva küla keskuse teelõik valgustatakse tänapäevaste valgustitega.