Valga–Uulu teelõikude taastusremont

16. aprill 2018

30. juuni 2018

Aprill–juuni 2018

881 600€

AS Tref Nord

AS Tref Nord

Lindvill OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Pragude remont, amortiseerunud katte taastamine ning sõidumugavuse ja liiklusohutuse tõstmine.

Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 98,7–106,6 ja km 119,2–124,7 taastusremont

Liikluskorralduse muudatused

Teetööde käigus ümbersõite ette näha ei ole, kuid arvestada tuleb liikluspiirangutega vahetult töötsoonis. Tööd teostakse selliselt, et vähemalt üks sõidusuund on liiklejatele alati avatud. Kokkulepete kohaselt liikluse sulgemine ei ole lubatud, kogu ehitusobjektil ei või liiklusseisakud ületada 5 minutit, teelõigu läbimisaeg ei või pikeneda üle 10 minuti. Vajadusel rakendatakse liiklusreguleerijad ja/või foore.

Ülevaade projektist


Lõigu km 98,7–106,6 taastusremondi käigus teostatakse lokaalsete kohtade tasandusfreesimine, paigaldatakse uus asfaltkate ning taastatakse liikluskorraldus. Asfaldikiht tuleb paigaldada seitsme kalendripäeva jooksul alates teekatte freesimisest samal lõigul. Lõigu km 119,2–124,7 taastusremondi käigus teostatakse lokaalsete kohtade süvafreesimine koos asfaldivõrgu paigaldamisega, seejärel teostatakse tasandusihi paigaldamine ja uue asfaltkatte ehitus koos liikluskorralduse taastamisega. Asfaltkate tuleb paigaldada 21 kalendripäeva jooksul alates tasanduskihi paigaldamisest.