Valga–Uulu teelõikude taastusremont

Riigitee nr 6 Valga-Uulu km 98,7–106,6 ja km 119,2–124,7 taastusremont

 

Ülevaade projektist

Lõigu km 98,7–106,6 taastusremondi käigus teostatakse lokaalsete kohtade tasandusfreesimine, paigaldatakse uus asfaltkate ning taastatakse liikluskorraldus. Asfaldikiht tuleb paigaldada seitsme kalendripäeva jooksul alates teekatte freesimisest samal lõigul. Lõigu km 119,2–124,7 taastusremondi käigus teostatakse lokaalsete kohtade süvafreesimine koos asfaldivõrgu paigaldamisega, seejärel teostatakse tasandusihi paigaldamine ja uue asfaltkatte ehitus koos liikluskorralduse taastamisega. Asfaltkate tuleb paigaldada 21 kalendripäeva jooksul alates tasanduskihi paigaldamisest. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks