Valingu - Keila eskiisprojekt

Projekteerimise kestvus 02.01.2017 – kevad 2018

OÜ Reaalprojekt

Projekteerimine
Põhimaantee nr 11 (E265) Tallinn ringtee km 34 – 38

Ülevaade projektist


Valingu – Keila lõik asub Harju maakonnas Saue linna ja Keila linna vahelisel lõigul. 2015. aastal olid aasta keskminsed ööpäevased liiklussagedused antud lõigu osadel järgmised:

  • lõik km 34 – 36 oli 9480 a/ööpäevas, sh raskeliiklust 11%;
  • lõik km 36 – 38 oli 9481 a/ööpäevas, sh raskeliiklust 9%;
  • Tallinn – Paldiski maanteel oli 8169 a/ööpäevas, sh raskeliiklust 4%.

Lühikesel lõigul on mitmeid ristmikke, mis tekitavad põhimaanteel liiklusohtu. Lõigul on toimunud mitmeid inimvigastustega liiklusõnnetusi.