Valmaotsa-Kärevere lõigu 2+1 möödasõidualade ehitus

Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 160,7-168,1

 

Ülevaade projektist

  • Tööd toimuvad 7,4 km pikkusel teelõigul (km 160,7-168,1), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
  • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
  • Kokku on projekteeritud vaheldumisi neli möödasõidu lõiku pikkustega 1,6km, 1,1km, 1,0km ja 1,1km, selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul kogu ulatuses olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
  • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
  • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire.
  • Lõigu keskele jääb 0,9km pikkune 1+1 ristlõikega piirdega eraldatud maanteelõik.
  • Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks