Valmaotsa-Kärevere lõigu 2+1 möödasõidualade ehitus

18. juuli 2017

1. november 2018

8 087 640€

Skepast&Puhkim OÜ

Nordecon AS

Toomtsentrum OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Liiklusohutuse taseme tõstmiseks on vajalik ehitada 2+1 sõidurajaga möödasõidualad ja tagasipöörete lahendused juurdepääsu tagamiseks keskpiirdega eraldatud aladele.

Projekt näeb ette:

 • 2+1 sõidurajaga möödasõidualade ja  lõiguti 1+1 sõidurajaga keskpiirdega teelõikude ehitamine;
 • laupkokkupõrgete vältimiseks vastassuunalisi sõidusuundi eraldava põrkepiirde paigaldamine; ristmike ümberehitamine;
 • Suudari silla ehitamine;
 • dubleerivate mahasõitude likvideerimine;
 • teekatte ja liikluskorraldusvahendite uuendamine;
 • bussipeatuste nihutamine ja sidumine ristmikega, bussipeatuste juurde jalgteede ehitamine;
 • müratõkkeseinte, kogujateede ja hooldusteede ehitamine;
 • ulukitarade paigaldamine;
 • veeviimarite ehitus ja kraavide kaevamine.
Põhimaantee nr 2 (E263) Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 160,7-168,1

Liikluskorralduse muudatused

Tee ehitustööde ajal peab olema pidevalt tagatud 1+1 asfalteeritud kattega sõiduraja olemasolu. Remondiobjekti piires piiratakse sõidukiirust 50 km/h ja piiratud kiirusega lõigu pikkus võib olla kuni 2 km. Liikluskorralduse muudatuste kohta selgub täpsem info peale liikluskorraldusprojekti heakskiitmist.

Ülevaade projektist


 • Tööd toimuvad 7,4 km pikkusel teelõigul (km 160,7-168,1), kuhu rajatakse 2+1 möödasõidualadega tee.
 • Sõiduraja laius kaherealisel osal on 3,5+3,25 m ja üherealisel osal 3,75 m, eraldusriba laius 1,5 m ja sõiduraja servast kummalegi poole tuleb 1,0 m laiune kindlustatud teepeenar.
 • Kokku on projekteeritud vaheldumisi neli möödasõidu lõiku pikkustega 1,6km, 1,1km, 1,0km ja 1,1km, selleks rajatakse projekteeritaval maanteelõigul kogu ulatuses olemasolevale 1+1 muldkehale mulde laiendused lisaraja tarbeks.
 • Olemasolev tee rekonstrueeritakse.
 • 2+1 ristlõikega teelõigule paigaldatakse metallist karptalast keskpiire.
 • Lõigu keskele jääb 0,9km pikkune 1+1 ristlõikega piirdega eraldatud maanteelõik.
 • Ehitatakse uued juurdepääsu- ja hooldusteed ning tagasipöördekohad, kohaliku liikluse ühendamiseks olemasoleva teedevõrgustikuga ja juurdepääsuks teeäärsetele kinnistutele.

Embedded thumbnail for Valmaotsa-Kärevere lõigu 2+1 möödasõidualade ehitus
 

Põltsamaa-Tartu teelõigule km 127-182 rajatavatest möödasõidualadest on km 160,7-168,1 asuv Valmaotsa-Kärevere 2+1 sõiduradadega teelõik teine.

2017. aasta alguses alustati ka km 131,0-135,1 asuv Annikvere-Neanurme 2+1 sõiduradadega teelõigu ehitusega.