Väo liiklussõlme ehitus

2019-2020

K- Projekt AS

Projekteerimine

Ülevaade projektist


Peterburi teel (riigitee nr 1) on projekteeritud 2+2 läbivat sõidurada koos eraldusribaga, riigitee nr 11 Tallinna ringtee on ühendatud Rahu teega eritasandiliselt riigitee nr 1 alt viaduktidega. Ehitatakse 2 2x2 viadukti, 2 kergliikluse tunnelit ja üks kergliikluse sild. Rajatakse veoautodele ja matkaautodele mõeldud parkla ristmiku lõunapoolsesse serva. Lahendatakse ka ühistranspordi peatumiskohad ja kergliiklus. Ristmik muutub ohutumaks ja suureneb oluliselt läbilaskevõime.