Väo liiklussõlme ehitus

 

Ülevaade projektist

Väo eritasandiline liiklussõlm asub Tallinna–Narva maantee kilomeetritel 9–10,4. Tallinna–Narva maanteele (riigitee nr 1) on projekteeritud 2+2 sõidurada koos eraldusribaga. Tallinna ringtee on ühendatud Rahu teega eritasandiliselt viaduktidega. Ehitatakse kaks viadukti, kaks kergliikluse tunnelit ja üks kergliikluse sild. Rajatakse veo- ja matkaautodele mõeldud parkla ristmiku lõunapoolsesse serva. Lahendatakse ka ühistranspordi peatumiskohad ja kergliiklus. Ristmik muutub ohutumaks ja suureneb oluliselt läbilaskevõime.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks