Varbola–Päädeva teelõigu põhiprojekt

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 50,4 – 62,0

 

Ülevaade projektist

 • 2+1 ristlõikega lahenduse rajamine alates Varbola ristmikust kuni Konnaveski ojani
 • Bussipeatuste ühendamine jalgteedega, ohutussaared põhimaantee ületamiseks
 • Samatasandilised ristmikud
 • Vardi jõe uus 2+1 ristlõikega sild ja väikeulukite silla alt läbipääs (km 51,1)
 • Ökodukt (km 53,0)
 • Parkla (km 56,5)
 • Loomade samatasandiline ülepääs (km 60,0)

 

Teostatavad uuringud:

 • Topo-geodeetilised uuringud
 • Geoloogilised uuringud
 • Keskkonnamõjude eelhinnang
 • Liiklusuuring ja kergliikluse prognoos
 • Mürauuring
 • Ulukiuuring ja kahepaiksete uuring koos täiendava ekspertarvamusega Vardi jõe silla kohta
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks