Varbola–Päädeva teelõigu põhiprojekt

Suvi 2017-suvi 2019

334 560€

Roadplan OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärk on Tallinn–Pärnu–Ikla maantee km 50,4 – 62,0 liiklusohutuse taseme tõstmine. Projektiga nähakse ette põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn–Pärnu–Ikla (Via Baltica) teemaplaneeringutega kavandatud trassi asukohas 2+1 lahendusega põhimaantee projekteerimist.

Põhimaantee nr 4 (E67) Tallinn-Pärnu-Ikla km 50,4 – 62,0

Ülevaade projektist


 • 2+1 ristlõikega lahenduse rajamine alates Varbola ristmikust kuni Konnaveski ojani
 • Bussipeatuste ühendamine jalgteedega, ohutussaared põhimaantee ületamiseks
 • Samatasandilised ristmikud
 • Vardi jõe uus 2+1 ristlõikega sild ja väikeulukite silla alt läbipääs (km 51,1)
 • Ökodukt (km 53,0)
 • Parkla (km 56,5)
 • Loomade samatasandiline ülepääs (km 60,0)

 

Teostatavad uuringud:

 • Topo-geodeetilised uuringud
 • Geoloogilised uuringud
 • Keskkonnamõjude eelhinnang
 • Liiklusuuring ja kergliikluse prognoos
 • Mürauuring
 • Ulukiuuring ja kahepaiksete uuring koos täiendava ekspertarvamusega Vardi jõe silla kohta