Värska–Saatse ühendusteede Värska-Ulitina ja Saatse-Petseri kruusateedele katte ehitus

Riigitee nr. 18178 Värska-Ulitina km 3.663 - 12.918

 

Ülevaade projektist

Ehitustööde eesmärgid

 

Kõrvalmaantee 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918 ja kõrvalmaantee 18106 Saatse-Petseri km 0-5,1

 • Värska ja Saatse piiripunkti vahelisele lõigule tolmuvaba katte rajamine.
 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitus ja sademevete äravoolu lahendamine.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise jalgtee rajamine.
 • Saatse küla ja Samarina Seto muuseumi vahelise jalgtee rajamine.
 • Saatse kalmistu parkla ehitus.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitus.
 

I osa – finantseerib Maanteeamet

 • Riigitee 18178 Värska-Ulitina km 3,4-12,918 asuvale Verhulitsa-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Riigitee 18106 Saatse-Petseri km 0,3-5,1 asuvale Perdaku-Ulitina lõigule tolmuvaba katte ehitus.
 • Saatse külas asuva Pattina ristmiku ja Saatse/Samarina küla piiri vahelise kergliiklustee ehituse.
 • Saatse piiripunkti parkla ehitus.

 

II osa – finantseerib Setomaa Vallavalitsus

 • Värska kultuurikeskuse parkla ümberehitus.
 • Seto talumuuseumi ja Värska Vesi AS tootmishoonete vahelise kergliiklustee ja tänavavalgustuse ehitus.
 • Samarina külas asuva Saatse/Samarina küla piiri ja Samarina Seto muuseumi vahelise kergliiklustee ehitus.
 • Saatse kalmistu juurdepääsuteede ja parkla ehitus.

 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks

Dokumendid

Vaata