Värska silla ehitus

jaanuar - detsember 2016

740 000€

Põhiprojekti koostas OÜ Tilts Eesti Filiaal OÜ, eelprojekti koostas Ehituse Tarkvara ja Inseneribüroo OÜ

OÜ Tilts Eesti Filiaal OÜ

Esprii OÜ

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Sildade remondivajaduse registri andmete põhjal oli 1962 aastal ehitatud Värska silla tehnilise seisundi indeks 65, mis näitas, et silla tehniline seisukord oli halb ja sild vajas kiiresti remonti või ümberehitust. Silla pealisehitus oli kitsas ja rajatisel ei olnud tagatud liiklusohutus, puudusid kõnniteed. 

Riigitee 45 Tartu – Räpina – Värska km 85,3

Ülevaade projektist


Värska kaarsild toetub viiele kaarele ning eriliseks teeb silla veel asjaolu, et puuduvad deformatsioonivuugid silla pealesõitudel, mis parandab sõidumugavust sillal. Uue silla üldlaius on 12 m, millest sõidutee gabariit on 8 m. Sellele lisandub kõnnitee laiusega 3 m. Sillaava laius 15,6 m ning kaarsilla konstruktsioon tagab 4,1 m laevaliikluse kõrgusgabariidi.