Viljandi–Rõngu teelõigu rekonstrueerimine

Riigitee 52 Viljandi-Rõngu km 0,1-7,0

 

Ülevaade projektist

Projekti raames võetakse ette sõiduteekatte ja ristmike remont, bussipeatuste rekonstrueerimine ning veerežiimi parandamine. Samuti ehitatakse välja parkimisplatsid Viljandi järve terviseraja ja kindral Johann Laidoneri sünnikoha mälestusmärgi juurde.

Töö on jaotatud lõikudeks. Esimene lõik asub Viiratsi ringristmikust Laidu tee ristmikuni ning teine lõik algab Laidu ristmikult ning lõpeb Loodi–Nõmme ja Holstre–Mõnnaste ristmikuga. Teostatakse freesimistööd, millele järgnevad kohesel truupide ehitamine ja sobimatu pinnase väljakaeved ning katendikonstruktsioonide väljaehitamine. Esimene lõik sai esimese asfaldikihi alla 2016. a lõpus. Teine lõik algab Laidu ristmikult ning lõpeb Loodi–Nõmme ja Holstre–Mõnnaste ristmikuga. Teise lõigul teostatakse põhilised tööd 2017. aastal. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks