Võerdla lõunapoolne kogujatee

kevad 2017 - suvi 2017

996 000€

Teedeprojekt OÜ

Tallinna Teede AS

Teehoiu Partnerid OÜ

Projekteerimine

Ehitustööde eesmärgid


Ehitustööde eesmärk on Tallinn-Narva maantee liiklusohutuse parandamine, likvideerides Tallinn-Narva maantee km 18,732 asuva Kostivere ristmiku ning km 19,04 asuva tagasipöördekoha.

Põhimaantee 1 (E20) Tallinn – Narva km 17,2-18,7

Liikluskorralduse muudatused

Täpsed ajutised liikluskorralduslikud lahendused selguvad enne ehitustöödega alustamist. Suuremas osas teostatakse töid olemasoleva tee kõrval. Põhimaanteel toimuvad piirde- ning märgistustööd. Liigeldes juhinduda tööde ajaks paigaldatud ajutistest liikluskorraldusvahenditest.

Ülevaade projektist


Ehitustööde tulemusena valmib Tallinn-Narva maantee km 17,2-18,7 kõrvale kogujatee, mis ühendab Loovälja lõunaringi ja Maardu-Raasiku maanteed. Tööde käigus likvideeritakse Tallinn-Narva maantee km 18,73 asuv Kostivere ristmiku ja km 19,04 asuv Tallinna poole viiv tagasipöördekoht. Peale tööde valmimist on võimalik Maardu-Raasiku teelt ohutult suunduda Tallinn-Narva põhimaanteele, läbi Tallinn-Narva maantee km 17 asuva eritasandilise liiklussõlme.