Võisiku-Kuningamäe lõigu projekteerimine

Riigitee 51 Viljandi-Põltsamaa km 35,8–43,1

 

Ülevaade projektist

  • Tugimaantee sõiduteele on projekteeritud kate, mille laiuseks on projekteeritud asulaväliselt 8 m ning asulasiseselt 7 m. Sõiduraja laiuseks on projekteeritud asulaväliselt 3,25 m ning asulasiseselt 3 m.
  • Peatumisnähtavuse ja vaba ruumi tagamiseks on ette nähtud tee kõrval täiendavad metsa ja võsa raadamised.
  • Nõmavere peakraavi juurde on projekteeritud uued põrkepiirded, mille ulatus vastab juhistele. Sild üle Nõmavere peakraavi säilitatakse olemasoleval kujul.  
  • Võisiku asula piiridele on projekteeritud šikaanid ehk asula väravad.
  • Võisiku asulas on projekteeritud jalgteed, mis ühendavad omavahel peamised liikumissuunad ristmike, bussipeatuste ja teeületuskohtade vahel. Jalgteed on eraldatud sõiduteest äärekividega.
  • Bussipeatused on projekteeritud avatud taskutesse koos ooteplatvormidega, mis varasemalt puudusid.
  • Võisiku tee ristmik tugimaanteega on suletud ning juurdepääs tugimaanteelt on lahendatud Võisiku harutee ja Eha tn kaudu.
Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 

Vaata lisaks