Vooreküla-Talvikese lõigu rekonstrueerimine

Riigimaantee 61 Põlva-Reola km 16,920-22,151

 

Ülevaade projektist

Tugimaantee nr 61 katendi rekonstrueerimine, ristmike ümberehitamine, jalgteede ehitamine, autobussipeatuste ehitamine, haljastuse rajamine, kraavituse rajamine, sademeveetorustiku ehitamine, mullatööd, aluste ja katete ehitamine, jalakäijate ületuskohtade rajamine ning vajalikes lõikudes uue teemaa-ala moodustamist. 

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks