Võtikvere–Mustvee teelõigu rekonstrueerimine

7. mai 2018

6. oktoober 2018

2 484 000€

Roadplan OÜ

Maanteelõik Verston Ehitus OÜ, linnalõik YIT Infra Eesti AS

Valmis

Ehitustööde eesmärgid


Eesmärgiks on teelõigu teekatte seisukorra parandamine ning kandevõime tõstmine, et seeläbi suurendada sõidumugavust ja liiklusohutust. Lisaks ehitatakse ümber ristmik riigimaanteega 13114 ja likvideeritakse ohtlikud parkimisvõimalused.

Riigitee 36 Jõgeva–Mustvee km 33,7–38,9

Ülevaade projektist


Töövõtulepingud on sõlmitud kahe töövõtjaga ja töid teostatakse paralleelselt mõlemal lõigul (maanteelõik km 33,7–36,7 ja linnalõik km 37–38,9).

Maanteelõigule ehitatakse 8 m laiune katendikonstruktsioon, tehakse pikiprofiili parandusi, kaevatakse külgkraavid, puhastatakse ja ehitatakse uued truubid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Puhastatakse ja planeeritakse teemaa, teostatakse võsa raadamis- ja juurimistöid.

Linnalõigule ehitatakse 7 m laiune katendikonstruktsioon, tehakse pikiprofiili parandusi, puhastatakse kraavid ja truubid, ehitatakse uued truubid, likvideeritakse ohtlikud parkimiskohad, muudetakse ohutuks Peipsi järve poolne parkla ja ristmik, ehitatakse sademevee kanalisatsioon, osaliselt tõstetakse ümber tänavavalgustus ja elektrivarustus, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.