Võtikvere–Mustvee teelõigu rekonstrueerimine

Riigitee 36 Jõgeva–Mustvee km 33,7–38,9

 

Ülevaade projektist

Töövõtulepingud on sõlmitud kahe töövõtjaga ja töid teostatakse paralleelselt mõlemal lõigul (maanteelõik km 33,7–36,7 ja linnalõik km 37–38,9).

Maanteelõigule ehitatakse 8 m laiune katendikonstruktsioon, tehakse pikiprofiili parandusi, kaevatakse külgkraavid, puhastatakse ja ehitatakse uued truubid, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid. Puhastatakse ja planeeritakse teemaa, teostatakse võsa raadamis- ja juurimistöid.

Linnalõigule ehitatakse 7 m laiune katendikonstruktsioon, tehakse pikiprofiili parandusi, puhastatakse kraavid ja truubid, ehitatakse uued truubid, likvideeritakse ohtlikud parkimiskohad, muudetakse ohutuks Peipsi järve poolne parkla ja ristmik, ehitatakse sademevee kanalisatsioon, osaliselt tõstetakse ümber tänavavalgustus ja elektrivarustus, paigaldatakse uued liikluskorraldusvahendid.

Võimalike liikluskorralduste muudatuste kohta leiab info portaalist Tark Tee
 
 

Vaata lisaks