Ehitusload

02.12.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 23122 Sooru–Piiri km 0,0-0,8 asuva Sooru–Supa jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 05.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 23122 Sooru–Piiri km 0,0-0,8 asuva Sooru–Supa jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

02.12.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 04.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

29.11.2021

Transpordiamet algatas 04.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 04.11.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 6 Valga–Uulu km 74,999 asuva Jussi silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

22.11.2021

Tee ehitusloa andmine Rail Balticut ületava riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 9,933-10,198 ümberehitamiseks ja viaduktide ehitamiseks ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 23.09.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse Rail Balticut ületava riigitee 2 Tallinn‒Tartu‒Võru‒Luhamaa km 9,933-10,198 ümberehitamiseks ja viadukti ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.11.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 18.10.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24123 Vastemõisa– Võlli–Suure-Jaani km 8,705 asuva Võlli silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.11.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 04.10.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 0,0-9,242 asuva Vagula–Varese lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina–Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 29.04.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 69 Võru–Kuigatsi– Tõrva km 22,07-34,664 asuva Vaabina–Sarapuu lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab tee ehitusloa andmise riigitee 1 Tallinn–Narva km 40,2-40,5 asuva Kuusalu tankla juurdepääsude ümberehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

25.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 21131 Masa‒Kaali km 2,35-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 16.08.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 21131 Masa‒Kaali km 2,2-3,2 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

18.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15156 Anna–Peetri– Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitamiseks

Transpordiamet algatas ehitusloa andmise riigiteele 15156 Anna–Peetri–Huuksi km 15,58-15,81 teeületuskoha ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

13.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 5 Pärnu‒Rakvere‒ Sõmeru km 79,82-80,45 ja km 81,93-82,35 liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigitee 5 Pärnu‒Rakvere‒Sõmeru km 79,82-80,45 ja km 81,93-82,35 lõigul riigitee ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

04.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1387 kuni 1422 ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1387 kuni 1422 ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

04.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1347 kuni 1387 ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1347 kuni 1387 ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

04.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 asuva Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

24.09.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 16.08.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

Lehed