Ehitusload

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 88 Rakvere–Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere–Sae lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 20.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 88 Rakvere– Rannapungerja km 10,25-21,31 Rägavere–Sae lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehituseks

Transpordiamet algatas 19.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme– Kemba km 6,26-6,35 liiklusohtliku koha ümberehituseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11260 Jõelähtme–Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehituseks

Transpordiamet algatas 19.05.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11260 Jõelähtme−Kemba km 23,8-24,2 liiklusohtliku koha ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

14.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 59 Pärnu–Tori km 16,85–20,75 ja km 20,97–21,05 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 15.02.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 59 Pärnu–Tori km 16,85–20,75 ja km 20,97–21,05 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 30.04.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 17,5-17,7 Varju müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

09.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 30.04.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 15114 Koeru−Visusti km 0,02-0,75 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

03.06.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11124 Viskla–Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 11.05.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11124 Viskla– Pikavere km 8,99 Mallavere silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

27.05.2021

Riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimise tee ehitusloa nr 1-3/20/139 muutmine

Transpordiamet algatas Maanteeameti (Transpordiameti õiguseellane1 ) 27.07.2020. a tee ehitusloa nr 1-3/20/139 muutmise riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 alusel. Loe edasi

25.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 10.03.2021. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 19330 Tõitoja−Häädemeeste km 12,63 Asuoja silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

25.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve–Toila km 0,13–5,398 rekonstrueerimiseks ning keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 170,028 Toila ristmiku ja riigitee 13105 Kõrve–Toila km 0,13–5,398 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

24.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11608 Vana-Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 31.03.2021 tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11608 Vana-Narva maantee km 1,0-3,6 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel. Loe edasi

18.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 16179 Vatla–Nehatu km 0,38-4,43 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

14.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 89 Põlva–Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva–Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas 01.04.2021.aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 89 Põlva– Saverna km 0,0-2,3 asuva Põlva–Aarna jalgratta- ja jalgtee rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.05.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa– Ringtee ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 24.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa–Ringtee ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed