Ehitusload

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 06.07.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.... Loe edasi

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 15.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

29.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 61 Põlva–Reola km 30,478-37,059 asuva Vana-Kuuste–Reola lõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 25.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 61 Põlva–Reola km 30,478-37,059 asuva Vana-Kuuste–Reola lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

28.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 29.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 14143 Õuna–Mutso km 3,062 Suursilla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.... Loe edasi

27.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 11,05–11,15 asuva ristmiku ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 19.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 11,05–11,15 asuva ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

09.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 21157 Valjala–Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 21157 Valjala– Laimjala km 0,763-1,783 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

01.07.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 15.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 168,681 asuva Kärevere II silla rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

26.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,77-60,28 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 15.06.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi– Kilingi-Nõmme km 58,77-60,28 jalgratta- ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

26.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11247 Ääsmäe– Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 11247 Ääsmäe–Hageri km 0,21-0,265 Ääsmäe ristmiku ja tänavavalgustuse rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.... Loe edasi

18.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 18.05.2020. a. tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 184,7-187,5 Sillamäe linna lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.... Loe edasi

16.06.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 23140 Sihva–Vidrike–Kärgula–Järvere km 29,1-29,3 Lilli-Anne külas asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 14.04.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 23140 Sihva–Vidrike– Kärgula–Järvere km 29,1–29,3 Lilli-Anne külas asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

12.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 22130 Tartu– Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 19.05.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 22130 Tartu– Ülenurme km 2,3-2,7 Ülenurmes asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

09.06.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11412 Liikva– Rannamõisa km 0,0-5,156 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 08.05.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 11412 Liikva– Rannamõisa km 0,0-5,156 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

04.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja km 1,1-1,4 asuva Rõuge asula värava ehitamiseks

Maanteeamet algatas 30.04.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 25148 Rõuge–Kurgjärve–Haanja km 1,1–1,4 asuva Rõuge asula värava ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

01.06.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 11304 Aruküla–Kostivere km 0,0-2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja 101 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11304 Aruküla–Kostivere km 0,0–2,609 Aruküla lõigu rekonstrueerimiseks.

 ... Loe edasi

Lehed