Ehitusload

25.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 37 Jõgeva–Põltsamaa km 5,1-12,951 asuva Kaave–Kaavere lõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 05.03.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 37 Jõgeva–Põltsamaa km 5,1-12,951 asuva Kaave–Kaavere lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

20.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa– Ringtee ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 252,9-253,0 asuva Võrumõisa–Ringtee ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

19.05.2020

Riigitee nr 88 Rakvere–Rannapungerja km 21,3– 33,1 Sae–Anguse–Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla rekonstrueerimiseks tee ehitusloa andmine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja § 101 lg 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 88 Rakvere–Rannapungerja km 21,3–33,1 Sae–Anguse–Palasi lõigu ja km 22,68 asuva Nõva silla rekonstrueerimiseks.... Loe edasi

18.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22250 Luunja–Kavastu– Koosa km 26,07–26,20 asuva Koosa keskristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 15.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee 22250 Luunja– Kavastu–Koosa km 26,07–26,20 asuva Koosa keskristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

18.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 14164 Lahavere– Jõeküla km 5,1–5,5 ja riigitee nr 14190 Kõpu– Tapiku km 11,3–11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 14.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 14164 Lahavere– Jõeküla km 5,1–5,5 ja riigitee nr 14190 Kõpu–Tapiku km 11,3–11,56 asuva Tapiku ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

18.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 131-135,1 asuvale Annikvere– Neanurme lõigule kergliiklusteede ehitamiseks

Maanteeamet algatas 21.04.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 131-135,1 asuvale Annikvere–Neanurme lõigule kergliiklusteede ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

14.05.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22233 Nigula–Pataste km 1,079 asuva Nigula silla ümberehitamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 22233 Nigula–Pataste km 1,079 asuva Nigula silla ümberehitamiseks.

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetluses kooskõlastuse andnud asutustele ja arvamuse avaldanud asutustele ja isikutele.... Loe edasi

13.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 52 Viljandi–Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme–Mustla lõigu rekonstrueerimiseks

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lõige 1 ja § 101 lõige 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 52 Viljandi–Rõngu km 7,000–22,098 Nõmme–Mustla lõigu rekonstrueerimiseks.... Loe edasi

08.05.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 92 Tartu– Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama–Kõpu lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 38 lg 1 ja § 101 lg 2 alusel algatas Maanteeamet tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 92 Tartu–Viljandi–Kilingi-Nõmme km 84,582–92,883 Rihkama– Kõpu lõigu rekonstrueerimiseks.... Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 22251 Põvvatu–Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla ümberehitamiseks

Majandus- ja taristuministri 16.10.2018. a määrusega nr 55 kehtestatud „Maanteeameti põhimääruse“ § 7 punkt 2 ning § 14 punkt 3 ja ehitusseadustiku (EhS) § 101 lõike 2 alusel otsustab Maanteeamet:

1. Anda ehitusluba riigitee 22251 Põvvatu–Luunja km 1,966 asuva Vanamõisa silla ümberehitamiseks;

2. Edastada ehitusloa andmise korraldus ehitusloa menetlusse kaasatud asutustele ja isikutele.... Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 74-80,1 Võõbu–Mäo lõigu ehituseks

Maanteeamet andis 07.08.2018. a korraldusega nr 1-3/18/164 riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa km 68,0-85,0 Võõbu–Mäo lõigu projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.... Loe edasi

30.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 2 (E263) Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 64,2-74 Võõbu–Mäo lõigu ehituseks

Maanteeamet andis 07.08.2018. a korraldusega nr 1-3/18/164 riigitee nr 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa km 68,0-85,0 Võõbu–Mäo lõigu projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.... Loe edasi

27.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 25130 Kääpa– Obinitsa–Võmmorski–Petseri km 24,5–24,7 Obinitsa külas asuva lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 03.04.2020. aastal ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 25130 Kääpa– Obinitsa–Võmmorski–Petseri km 24,5–24,7 Obinitsa külas asuva lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.... Loe edasi

20.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee nr 11332 Jüri bensiinijaama tee km 0-0,93 lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.03.2020.a ehitusloa menetluse riigitee 11332 Jüri bensiinijaama tee km 0–0,93 ümberehitamiseks. Tee ehitustööd toimuvad 2020. aastal, vastavalt projektile „Riigitee nr 11332 km 0-0,93 Jüri bensiinijaama tee põhiprojekt“ (töö nr P18116).

Väljavõte riigitee nr 11332 km 0-0,93 Jüri bensiinijaama tee põhiprojektist (asendiplaani joonised ja seletuskiri) on nähtav lingilt https://pilv.mkm.ee/s/6VvnSXuBSKyOIvg.... Loe edasi

17.04.2020

Ehitusloa andmine riigitee 11245 Kiisa–Kohila km 0,0–1,141 rekonstrueerimiseks

Maanteeamet andis 27.12.2019. a korraldusega nr 1-3/19/192 riigitee 11245 Kiisa–Kohila km 0,0- 1,141 projekteerimistingimused põhiprojekti koostamiseks. Menetlusse kaasatud asutused ja isikud on toodud viidatud korralduses.... Loe edasi

Lehed