Ehitusload

14.10.2020

Tee ehitusloa andmine riigiteede nr 83 Suuremõisa– Käina–Emmaste ja nr 12135 Käina–Hüti ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteede nr 83 Suuremõisa–Käina–Emmaste ja nr 12135 Käina–Hüti ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

30.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.09.2020. a tee ehitusloa andmise riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga– Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16176 Vanamõisa– Koonga–Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 10.09.2020. a tee ehitusloa andmise riigitee 16176 Vanamõisa–Koonga– Ahaste km 17,749–28,517 lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

28.09.2020

Tee ehitusloa andmine Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitamiseks

Maanteeamet algatas 26.08.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn Tartu
Võru Luhamaa km 159,7 159,9 asuva Laeva veoautode parkla ja puhkekoha ehitamiseks
ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.

Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest... Loe edasi

23.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 18167 Kanepi Ihamaru km 0,4–1,3 Kanepi jalgratta ja jalgtee ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 13.08.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 18167 Kanepi Ihamaru km 0,4–1,3 jalgratta ja jalgtee ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu–Ikla km 153,2-153,4 Võiste lõigu ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 24.08.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 4 Tallinn–Pärnu– Ikla km 153,2-153,4 Võiste lõigu ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 24 Tapa-Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 29.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24 Tapa–Loobu km 2,279 Valgejõe silla ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

15.09.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 49 Imavere Viljandi Karksi Nuia km 49,4–49,45 lõigu liiklusohtliku koha ümberehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 49 Imavere Viljandi Karksi Nuia km 49,4–49,45 ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101  lõike 2 alusel.Loe edasi

28.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16151 Risti–Kuijõe km 0,28-0,58 jalgtee ja parkla ehitamiseks

Maanteeamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 16151 Risti–Kuijõe km 0,28-0,58 jalgtee ja parkla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

25.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 11390 Tallinn– Rannamõisa–Kloogaranna km 4,1-5,5 ümberehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet algatas 17.06.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee nr 11390 Tallinn– Rannamõisa–Kloogaranna km 4,1-5,5 ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Tee ehitusloa andmine põhimaantee 2 Tallinn– Tartu–Võru–Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere–Kardla lõigule 2+2 sõiduradadega möödasõidualade ehitamiseks

Maanteeamet algatas 20.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu– Võru–Luhamaa km 170,0-174,4 asuvale Kärevere–Kardla lõigule 2+2 sõiduradadega möödasõidualade ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

19.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee nr 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi lõigu ühendusteede rajamiseks

Maanteeamet algatas 06.08.2020. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 0,6-2,8 Väo–Lagedi lõigu ühendusteede rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

12.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 150,518 Saka ristmiku ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 21.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 1 Tallinn–Narva km 150,518 Saka ristmiku ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks

Maanteeamet algatas 06.07.2020. aastal tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 13211 Peeterristi tee km 0,00-0,14 teelõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

07.08.2020

Tee ehitusloa andmine riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks

Maanteeamet algatas 15.07.2020. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 16155 Silla–Jädivere km 26,08-26,25 Kivi-Vigala ristmiku ja tänavavalgustuse ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

Lehed