Ehitusload

04.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1347 kuni 1387 ehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 4 Tallinn‒Pärnu‒Ikla km 133,4-143 asuva Pärnu‒Uulu lõigu PK 1347 kuni 1387 ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

04.10.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteele 81 Kärdla–Käina km 4,9-11,36 asuva Tubala–Tammela lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

24.09.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 16.08.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11 Tallinna ringtee km 1,5 asuva lõigu veoautode parkla rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel. Lähtudes liiklusseaduse § 11 lõikest 6, võib teehoiukavas oleva riigitee ehitamise raames ehitada osaliselt teed, mis ei kuulu riigile, kui see on ette nähtud ehitusprojektis ja vajalik tulenevalt ehituse või korrashoiu tehnoloogiast või teedevõrgu terviklikkuse tagamisest avalikes huvides.Loe edasi

03.09.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 15 Tallinn‒Rapla‒ Türi km 11,0-11,2 asuva liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigiteel 15 Tallinn‒ Rapla‒Türi km 11,0-11,2 asuva liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

24.08.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 5 Pärnu–Rakvere– Sõmeru km 184,33–184,59 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 5 Pärnu–Rakvere–Sõmeru km 184,33–184,59 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 ja 3 alusel.Loe edasi

16.08.2021

Tee ehitusloa andmine riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0-1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigiteede 11608 Vana-Narva mnt km 0,0- 1,11 ja 11607 Saha–Loo tee km 0,43-1,82 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

16.08.2021

ee ehitusloa andmine riigitee 24124 Viljandi-SuureJaani km 10,25-10,50 liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks

Transpordiamet algatas 28.07.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 24124 Viljandi‒ Suure-Jaani km 10,25-10,50 liiklusohtliku koha kõrvaldamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

16.08.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 1 Tallinn‒Narva km 34,1-34,3 Halisvälja müratõkkeseina ehituseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigitee 1 Tallinn‒Narva km 34,1-34,3 Halisvälja müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

16.08.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11250 Viimsi– Randvere km 9,7-10,05 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamiseks ja km 9,7-10,3 keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Maanteeamet (Transpordiameti õiguseellane) algatas 22.07.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11250 Viimsi–Randvere km 9,7-10,05 kergliiklustee ja teeületuskohtade rajamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

11.08.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,296 asuva Kabina silla ehitamiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 15.07.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 22252 Lohkva– Kabina–Vanamõisa km 3,296 asuva Kabina silla ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.07.2021

Ehitusloa andmine riigitee 3 Jõhvi–Tartu–Valga äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina ehitamiseks

Transpordiamet algatas 06.07.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 3 Jõhvi–Tartu– Valga äärse Haaviku tee 1 ja 3 kinnistu müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimiseks ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Transpordiamet algatas 08.07.2021. a tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 25151 Mustassaare tee km 0,27-2,764 asuva lõigu rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.07.2021

Ehitusloa andmine riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa äärse Ööbiku kinnistu müratõkkeseina ehitamiseks

Transpordiamet algatas 06.07.2021. a ehitusloa andmise menetluse riigitee 2 Tallinn–Tartu–Võru– Luhamaa äärse Ööbiku kinnistu müratõkkeseina ehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks

Transpordiamet algatab ehitusloa andmise riigitee 16132 Hullo tee km 0,37-0,55 ja riigitee 16130 Sviby sadama tee km 0,26 liiklusohtlike kohtade ümberehitamiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõike 2 alusel.Loe edasi

30.07.2021

Tee ehitusloa andmine riigitee 11300 Lagedi– Aruküla–Peningi km 11,4-16,4 rekonstrueerimiseks

Transpordiamet algatas tee ehitusloa andmise menetluse riigitee 11300 Lagedi–Aruküla–Peningi km 11,4-16,4 rekonstrueerimiseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 101 lõigete 2 ja 3 alusel.Loe edasi

Lehed